Поверителност

Кои сме ние и какво съдържа нашата Политика за бисквитките

„ТАБИ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, e дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България, ЕИК 206238334, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, ж.к. „Манастирски Ливади“, ул. „Бяло поле“ № 1, вх. „А“, ет. 1, ап. 2 (наричано за краткост „Дружеството“, „ние“, „нас“ и производни думи), e-mail: krusteva@tabisolutions.com

Защитата на Вашия личен живот и на личните данни на нашите клиенти е от изключителна важност за нас.

Целите на тази Политика за бисквитките е да Ви осигури информация относно:

 • какво са бисквитките;
 • бисквитките, които ние използваме, както и за какво ги използваме;
 • как да ограничите, блокирате или изтриете бисквитки;
 • друга полезна информация, която да Ви улесни при взимане на решение дали ще се съгласите на част или всички бисквитки, които се използват на нашия уебсайт.

Какво са бисквитките и как да ги изключим

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате определени уебсайтове. В Дружеството използваме бисквитки на нашия уебсайт www.tabisurvey.com („Уебсайтът“), за да позволим на Уебсайта да Ви разпознава при последващи посещения.

Бисквитките могат да бъдат използвани и за други цели. Например, те могат да бъдат използвани, за да запомним Вашите предпочитания на нашия Уебсайт, да запомним Вашият потребителски идентификационен номер на нашия Уебсайт и да Ви помогнем да навигирате между страниците по-ефективно. Бисквитките могат да бъдат използвани за събиране на информация за посетени страници и съдържание, прегледано от Вас, линкове и натиснати бутони, интернет линкове, посетени преди и след като сте посетили нашия Уебсайт.

Голяма част, ако не цялата информация, събрана чрез бисквитки, е анонимна, въпреки че част от тях са проектирани да засекат тенденциите при Вашето браузване и приблизително местоположение с цел да подобрим Вашето използване на нашия Уебсайт.

По-голямата част от браузърите са разрешили бисквитките и ги приемат автоматично, но Вие можете да промените настройките на Вашия браузър и да изтриете бисквитките или да предотвратите тяхното автоматично приемане, ако предпочитате. Принципно, Вие имате възможността да приемете всички бисквитки, да бъдете уведомени, ако бисквитка е изпратена, или да откажете всички бисквитки. Проверете менюто „опции“ или „настройки“ на Вашия браузър, за да промените тези настройки.

Молим да имате предвид, че бисквитките не могат да навредят на Вашия компютър. Ние използваме криптирана информация от тях, за да подобрим Вашия престой на нашия Уебсайт. Например, те ни помагат да идентифицираме и да разрешаваме възникнали грешки или да определим релевантни продукти, които да Ви показваме, докато Вие браузвате.

Бисквитките, които ние използваме на нашия Уебсайт, са предимно наши. Понякога ние можем да използваме и бисквитки на трети страни. По-долу сме посочили при какви условията те ще бъдат използвани.

„Не проследявай“ е възможност, предлагана от някои браузъри, като по-новите браузъри предлагат тази възможност по подразбиране. Ако я активирате, той изпраща сигнал към уебсайтовете, изискващ Вашето браузване да не бъде следено.

Ние предоставяме тази информация като част от нашата инициатива да бъдем едновременно в съответствие със законодателството и да бъдем честни и ясни по отношение на Вашето право на личен живот, когато посещавате нашия Уебсайт.

Бисквитки, използвани от нас

Видовете бисквитки, използвани в Уебсайта, са: сесийни, постоянни, бисквитки на първата и бисквитки на трета страна.

Сесийни: Този вид бисквитки дават възможност за изпълнявате на основни функции на уебсайта, като съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация, като не се съхраняват върху Вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни: Използваме този вид бисквитки за запис на данни за оторизиран достъп до потребителски профил с цел да не бъдат въвеждани повторно от потребителите, както и за запис на информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на уебсайта. Тези „бисквитки“ се записват и пазят за период от време след създаването им.

Първа страна: В този Уебсайт се използва Google Analytics за събиране на информация за посещаемостта, които ни позволяват да събираме информация за това как посетителите използват уебсайта ни. Информацията, събрана от бисквитки на Google Analytics на нашия уебсайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google.

Свързаната с бисквитки информация не се използва за установяване на самоличност. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър.

Обновяване на Политиката за бисквитките

Дружеството има намерението непрекъснато да подобрява своята Политика за бисквитките. В тази връзка Дружеството може понякога да обновява Политиката за бисквитките. Изменената Политика за бисквитките ще бъде публикувана на Уебсайта, за да бъдете информирани.

За всякакви други въпроси и допълнителна информация във връзка с настоящата Политика за бисквитките молим да се свържете на krusteva@tabisolutions.com.

Информация за във връзка с обработването на лични данни

В настоящата информация думите „Дружеството“, „ние“, „нашият“, „нас“ и производни думи се отнасят до „Таби солюшънс“ ЕООД, ЕИК: BG206238334, дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, 1618, ж.к. “Манастирски ливади“, ул. “Бяло поле” 1, вх. А, ет. 1, ап. 2. , електронна поща за кореспонденция във връзка със защитата на личните данни: krusteva@tabisolutions.com.  Между Вас и Дружеството е възникнало правоотношение или правоотношението е в процес на възникване (правоотношението). Вследствие на това ние сме администратор на Вашите лични данни.

 1. Относно горепосоченото правоотношение ние обработваме следните категории Ваши лични данни:
  • Идентификационни данни (които могат да включват имена, единен граждански номер, пол);
  • Дигитални идентификационни данни (които могат да включват електронна поща, IP адрес, бисквитки, телефон за връзка);
 2. Ние обработваме Вашите лични данни на основание легитимен интерес, получено от Вас съгласие и/или в изпълнение на сключения между нас договор.
  • Нашият легитимен интерес се изразява най-общо в признатото от закона право на стопанска инициатива – правото да извършваме и развиваме нашия бизнес.
  • Обработването на Вашите лични данни трябва да бъде извършено за целите на комуникацията между нас и Вас, включително юридически волеизявления. Без обработване на Вашите лични данни посочената комуникация не може да бъде извършвана.
  • Въз основа на Вашето качество Вие следва да имате основателни очаквания, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас. Вследствие на това, Вашите интересите и/или основни права и свободи нямат преимущество пред посоченото правно основание за обработване на лични данни.
 3. Целите, за които можем да обработваме категориите лични данни по точка 1 са следните:
  • Действия, предхождащи възникването на правоотношение;
  • Изпълнение на правоотношението;
  • Прекратяване на правоотношението;
  • Изпълняване на законови изисквания във връзка със съхранението, отчитането и предаването на документи, съдържащи лични данни и свързани с прекратеното правоотношение;
  • Маркетинг;
  • Получаване на обратна връзка от Вас относно нашите услуги и/или обмен на комуникация
 4. Ние споделяме Вашите лични данни със следните категории получатели:
  • Държавни органи;
  • Външни доставчици на счетоводни услуги за обработката на плащания, свързани с правоотношението;
  • Външни доставчици на информационни услуги за поддържане на информационната и компютърната база на Дружеството;
  • Консултанти, включително адвокати;
  • Външни доставчици на софтуерни услуги за целите на предоставяне на обратна връзка от Вас към нас;
 5. Срокът, за който съхраняваме Вашите лични данни, зависи от сроковете за съхранение на документите, които ги съдържат, както и от нашата Политика за събиране, съхранение и унищожаване на документи.
 6. Във връзка с обработката на Вашите лични данни Вие можете да поискате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и възражение срещу обработването и преносимост. Всяко Ваше искане ще бъде разгледано и отговорено от Дружеството в рамките на един месец, освен ако съществени причини не налагат удължаване на този срок. Упражняването на Вашите права може да се извърши по електронна поща или с изявление до Дружеството до седалището и адресът му на управление.
 7. Вие няма да бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.